Van Bus naar Camper

Er was eens een bus …

Gaten zagen met René

Electra bij Heliotroop aanleggen

Standkachel op de diesel tank

Plafond

Vloer

Bed

… en de rest van de inrichting

Bijna klaar!